Mistä siirtohinta muodostuu?

Sähköverkko on ylläpidettävä vaikka sähköä ei käytettäisikään

 

Siirtolaskun hintaan suhteessa myyntilaskuun vaikuttaa myös verot ja kantaverkkomaksut

Siirtolaskuilla perittävien verojen osuus on kasvanut arvonlisä- ja sähköverojen korotusten myötä. Siirtolaskuilla perittävien verojen osuus on kasvanut arvonlisä- ja sähköverojen korotusten myötä. Vuonna 2017 Loiste keräsi siirtolaskuillaan veroja yhteensä noin 26 miljoonaa euroa, eli veroina tilitettiin valtiolle jokaisesta laskutetusta eurosta noin 40 % ja noin 440 euroa/asiakas. Siirtolaskuilla perittävien kantaverkon siirtomaksujen osuus on myös kasvanut hintojen noustua viidessä vuodessa yli 60 %. Siirtoyhtiöiden tehtävänä on laskuttaa nämä maksut asiakkaaltaan ja tulouttaa ne kuukausittain kantaverkkoyhtiölle.

Loisteen siirtohintojen korkea taso suhteessa muihin yhtiöihin

Sähköverkon ylläpidon kustannukset riippuvat pääosin siitä, miten paljon sähköverkkoa, siirtoasiakkaita ja sähkönkulutusta verkkoalueella on. Edullisimmillaan kustannukset ovat tiheään asutuissa kaupungeissa. Siirtoasiakasta kohti Loisteen sähköverkon laajuus on yksi Suomen suurimpia ja sähkön kulutus Suomen vähäisintä. Kainuu on hyvin harvaanasuttu maakunta sekä tilastollisesti Suomen lumisimpia ja metsäisimpiä maakuntia. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat, miksi Loisteen siirtohintojen taso on Suomen korkeimpia ja miksi kaupunkiyhtiöiden siirtohinnat ovat yleensä keskimäärin edullisempia kuin maaseutuyhtiöillä.

Hinnan korotusten kohdistuminen perusmaksuihin

Sähkönkäytön määrään perustuvia kustannuksia ovat kanta- ja alueverkkomaksut sekä verkostohäviön kustannukset. Näiden osuus Loisteen sähköverkon ylläpidon kustannuksista vuonna 2017 oli noin 11 %. Koska lähes 90 % kuluista on kiinteitä, siirtohintojen nostot ovat viime vuosina pääosin kohdistuneet perusmaksuihin. Siirtoyhtiölle kustannuksia aiheuttaa mm. verkkoon sitoutunut pääoma, sähköverkon kunnossapito, kehittäminen ja uudistaminen sekä kokonaan uuden verkon rakentaminen. Siirtoyhtiölle kuuluvat myös verkon käytönvalvonta ja vikapalvelu 24 tuntia vuorokaudessa, vikojen korjaus kaikissa tilanteissa sekä asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut, sähkön kulutuksen mittaus ja eri myyjien välinen taseselitys. Siirtoyhtiöiden on pidettävä verkkonsa aina käyttövalmiina. Siksi työtä riittää ja kustannuksia syntyy, vaikka asiakkaat eivät kuluttaisi yhtään kilowattia sähköä. Verkko on alttiina kaikille sääolosuhteille; ukkosille, auringolle, tuulelle ja kuuralle kaikkina vuodenaikoina. Verkosto myös ikääntyy ja sitä on uusittava säännöllisesti.

Loiste uudistaa sähköverkkoaan ja investoi toimitusvarmuuteen

Loisteen sähköverkko on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla ja sähkömarkkinalain mukaisten vaatimusten täyttämiseksi Loiste aloitti laajan uudistamisohjelmansa etunenässä jo vuonna 2003. Loiste on siirtänyt maaseudun ilmajohtoja teiden varsille ja korvannut taajamien ilmajohtoja maakaapeleilla. Korvausinvestointien lisäksi Loiste on vuosittain investoinut sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen.

Energiaviraston hintavertailuissa eri asiakkaan keskimääräinen siirtohinta lasketaan jakamalla vuotuiset siirtomaksut koko vuoden kulutuksella. Vuotuinen siirtomaksu sisältää myös kaikki verot, arvonlisäveron (24 %) ja sähköveron (snt/kWh). Huonekohtaisesti lämmitetyssä ilman varaajaa olevassa pientalossa yösähkön kulutus on keskimäärin 18000 kWh vuodessa ja muilla lämmitysmuodoilla lämmitetyissä pientaloissa yleissähköä tarvitaan vuodessa 5000 kWh.

Sähkön siirto on Suomessa erittäin tiukasti säänneltyä

Siirtoyhtiöiden hinnoittelua valvoo Energiavirasto. Valvonta perustuu neljän vuoden jaksoihin ja siirtohinnoissa peritty ylihinta tulee aina palauttaa asiakkaalle. Loisteen siirtotulojen taso on ollut viimeisimmän kahden valvontajakson ajan yli 15 miljoonaa euroa sallitun siirtotulotason alapuolella. Loiste ei ole valvonnan mukaan perinyt asiakkailtaan ylihintaa ja Loisteen omistajat ovat tulostavoitteissaan toimineet hyvin maltillisesti.

Miksi rivi- ja kerrostalohuoneiston hintaporrastus muuttuu?

Energiavirasto teki joulukuussa 2017 Loiste Sähköverkkoa velvoittavan päätöksen, jossa edellytettiin perusmaksujen hintarakenteen yksinkertaistamisesta. Päätös koskee niitä 25 ampeerin pääsulakkeella varustettuja kiinteistöjä, joissa yhden liittymän takana on useampi käyttöpaikka.


PDF icon Sähkonsiirron hinnoittelu, Energiateollisuus ry.pdf