Sähköverkon sopimusehdot


Loiste Sähköverkko soveltaa energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja:

Liittymisehdot LE 2014

Sähköntoimitusehdot STE 2014

Verkkopalveluehdot VPE 2014

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2017

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2017


Sähköntuotanto

Sähköntuotannon sopimusehdot koskevat myös kohteita, joissa on sähkön kulutuksen lisäksi sähköntuotantoa.

Verkkopalveluehdot koostuvat yleisistä verkkopalveluehdoista ja erityiskysymyksiä koskevasta liitteestä.

Tuotannon liittymisehdot TLE 2014

Verkkopalveluehdot VPE 2014

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE11
 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste koskee Loiste-yhtiöitä.

 

Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.