Sähköverkon sopimusehdot


Loiste Sähköverkko käyttää energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia ja Energiaviraston hyväksymiä yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja. Pyynnöstäsi postitamme painetut sopimusehdot, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@loiste.fi.

Ehdot 17.5.2019 asti:

Liittymisehdot LE 2014

Verkkopalveluehdot VPE 2014

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2017

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2017


Sähköntuotannon ehdot 17.5.2019 asti:

Sähköntuotannon sopimusehdot koskevat myös kohteita, joissa on sähkön kulutuksen lisäksi sähköntuotantoa.

Verkkopalveluehdot koostuvat yleisistä verkkopalveluehdoista ja erityiskysymyksiä koskevasta liitteestä.

Tuotannon liittymisehdot TLE 2014

Verkkopalveluehdot VPE 2014

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua TVPE11
 

Päivitetyt sopimusehdot astuvat voimaan 17.5.2019

Energiateollisuus on päivittänyt alalla yleisesti käytetyt verkkopalvelu- ja liittymisehdot, ja ne tulevat voimaan 17.5.2019. Muutoksen perusteena ovat alaa koskevan lainsäädännön ja olosuhteiden muutokset, vanhentuneiden sopimusjärjestelyiden uudistaminen sekä energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi ehtoihin on tehty vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.
Uudet ehdot koskevat kohteita, joissa on sähkön kulutuksen lisäksi sähköntuotantoa, eli erilliset tuotannon kohteiden ehdot poistuvat käytöstä.

Postitamme kaikille asiakkaillemme koosteen ehtomuutoksista. Uudet ehdot ovat kokonaisuudessaan luettavissa sekä tulostettavissa tästä:

Liittymisehdot LE2019

Verkkopalveluehdot VPE 2019

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE 2019

Suurjännitteisen jakeluverkon verkkopalveluehdot SJVPE 2019

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste koskee Loiste-yhtiöitä.

 

Sopimuksia koskevat erimielisyydet

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.